Vi är cellulosatillverkarnas intresseorganisation!

Antal besökare detta år: 14473
  • Besökare
    • detta år:6,555

Om Fiberlinjekommittén

Föreningen är en intresseorganisation för fabriker som tillverkar sulfat- och/eller sulfitmassa. 17 av 21 sulfatmassabruk är medlemmar i föreningen. Två kontrollorgan samt ett stålföretag är intressenter. Styrelsen består av ca 10 personer och har till uppgift att driva verksamheten i enlighet med medlemmarnas önskemål. Fiberlinjekommitténs kansli sköts via ÅF Industry. Den löpande verksamheten sköts av en sekreterare, som utses av ÅF Industry. Sekreterarens huvuduppgifter är att förse medlemmarna med aktuell information och arrangera olika aktiviteter som styrelsen beslutat om.

 

Kontaktuppgifter:
Fiberlinjekommittén
Besöksadress: Frösundaleden 2
Postadress: SE-169 99 Stockholm
Tel: +46-(0)10-505 00 00
Fax: +46-(0)10-505 00 10
info@fiberlinjekommitten.se
Organisationsnummer: 802403-7106
Sekreterare: Thomas Hedlund Björnwall, 010-505 64 18

 

Faktureringsinstruktioner
Fakturor skickas till:

Fiberlinjekommittén
Thomas Hedlund Björnwall
c/o ÅF Industry AB
Norra Kungsgatan 5
SE-803 20 Gävle

Bankgironummer 5185-4974

Vi ökar spridning av teknisk information!

Nyheter

13 feb

Kokare exploderade i USA

I slutet av januari 2017 "exploderade" en kokare på International Papers anläggning i Pensacola Florida. Orsaken är fortfarande oklar.

(0 kommentarer)
25 jan

Materialval för kokare

Vid skadegruppsmötet i januari 2017 höll Jan Wåle från Inspecta ett föredrag om skademekanismer, korrosionsegenskaper och hållfashet i/för de olika

(0 kommentarer)