Materialval för kokare

Vid skadegruppsmötet i januari 2017 höll Jan Wåle från Inspecta ett föredrag om skademekanismer, korrosionsegenskaper och hållfashet i/för de olika stålmaterial som funnits i kokare från ca 1960 fram till nu. Genom att ta del av hans presentation kan man få en idé om hur de olika relativt nya duplexa materialen har fungerat hittills.

Nyheter

13 feb

Kokare exploderade i USA

I slutet av januari 2017 "exploderade" en kokare på International Papers anläggning i Pensacola Florida. Orsaken är fortfarande oklar.

(0 kommentarer)